Trang chủ Tags Marketing

Tag: Marketing

Tag Marketing là tag tập hợp các bài viết liên quan đến chủ đề marketing của GGDIC. Cung cấp những cái nhìn cơ bản về kiến thức trong lĩnh vực marketing trên thế giới và tại Việt Nam. Các kiến thức được tham khảo từ thực tế làm nghề và sách giáo trình chuyên môn. Tuy nhiên, marketing là một ngành có sự biến động cao. Các kiến thức có thể có giá trị tham khảo lúc này, nhưng có thể không chính xác tùy vào thời điểm và doanh nghiệp áp dụng. Vì thế, marketing là ngành đòi hỏi sự nỗ lực và trải nghiệm không ngừng.