Trang chủ Tags Phật giáo

Tag: Phật giáo

Tag Phật giáo là nơi tổng hợp các bài viết về tôn giáo lớn của thế giới. Tag này tập trung giải thích về các lễ hội, ngày kỷ niệm và những yếu tố thần thoại liên quan đến Phật giáo.

Phật giáo là một tôn giáo lâu đời ảnh hưởng lớn đến tâm lý, tình cảm và lối ứng xử của người Việt. Có thể nói trước khi người Việt theo tôn giáo khác, mỗi người Việt đã từng là một Phật tử.

Phật giáo tại Việt Nam chủ yếu theo 2 dòng chính là Nam Tông và Bắc Tông. Các tông phái này truyền vào nước ta cũng theo 2 hướng Bắc và Nam. Các tông phái khác chiếm số lượng nhỏ và cũng có tông phái của riêng người Việt là thiền tông. Đây là tông phái do vua Trần Thái Tông lập ra sau khi ngài nhường ngôi.

Mật tông cũng du nhập vào nước ta những năm gần đây nhưng số lượng chưa lớn. Và phái này có nhiều tranh cãi về mặt giáo lý so với cách hiểu thông thường. Tuy nhiên, các tông phải khi vào nước nào cũng thường thay đổi để thích nghi với điều kiện địa phương.