Trang chủ Tags Trào lưu

Tag: Trào lưu

Trào lưu là một hoạt động, sự kiện thú vị, đặc sắc có thể lôi kéo được nhiều người tham gia. Nó khác biệt chút với phong trào là do một tổ chức phát động, như phong trào ngày hội quốc phòng toàn dân, xây dựng nông thôn mới… Trào lưu có thể xuất phát từ một cá nhân, tổ chức và được bùng phát nhờ mạng xã hội như Facebook.

Có thể điểm qua một số phong trào đã lan từ thế giới đến Việt Nam trong năm qua như: First7jobs, Pushup challenge, Mannequin challenge, Confession… Và cũng có một số ít phong trào tự phát tại Việt Nam như: Việt Nam nói là làm, Chúng ta không luộc được rau, tha thu,…

Có trào lưu vô hại, nhưng có trào lưu bị lợi dụng trở thành tai hại. Một số thì mang tính giải trí, còn lại cũng có lợi ích cho cộng đồng. Vì thế, trước khi tham gia trào lưu hay suy nghĩ xem nó có lợi ích gì về lâu dài không.